söndag 22 mars 2009

Fredrik Gregorius: Modern Asatro

Jag har alltför länge skjutit upp ett blogginlägg om Fredrik Gregorius och hans avhandling Modern Asatro: Att konstruera etnisk och kulturell identitet. Gregorius, som tidigare gett ut den lilla boken Satanismen i Sverige på Sitra ahra förlag, disputerade den 30 januari med Olav Hammer som opponent. Avhandlingen har väckt en del intresse i media och omskrivs t ex här, här och här.

Sitra ahra förlag kommer att distribuera Gregorius avhandling. Lagret är ytterst begränsat och enligt Gregorius finns för tillfället inga planer på att låta trycka upp en ny upplaga av avhandlingen som därför gissningsvis inom kort kommer att bli mycket svårt att få tag på. Den som är intresserad av att köpa ett exemplar kan höra av sig till förlaget. Mer information om priser etc kommer under veckan.Fil dr Fredrik Gregorius


Här följer en beskrivning av avhandlingen och dess ämne:

”Intresset för vikingatiden och de fornnordiska gudarna är stort i dagens Sverige och utgör en central del av den nationella självförståelsen. Varje sommar hålls vikingamarknader på flera platser i landet och i många butiker säljs smycken med fornnordiska motiv. De flesta ser det som en historisk epok som inte omedelbart påverkar deras liv idag. Men för vissa blir
intresset för vikingatiden och dess gudar vägen till en ny livsåskådning.

I den här studien behandlas modern asatro och dess strävan att konstruera en etnisk och religiös identitet. Den moderna asatron är en paradoxal religion. Den baserar sig på äldre religiösa föreställningar och sätter sig genom sin syn på kulturell och etnisk identitet i opposition till det moderna urbana samhället. På ett liknande sätt framhåller de asatroende sig som en minoritet men utgår från etniska föreställningar som delas av en majoritet som inte har något intresse för asatron. Den moderna asatron är inte skild från bredare föreställningar om fornnordisk kultur; snarare har den dragit dessa till sin spets. Det handlar om ett sökande efter något som kan fungera som en fast punkt i en tid som upplevs som allt mer föränderlig och där rådande strukturer saknar varaktighet. Historien blir inom asatron en väg mot något permanent, en symbol för något som den moderna människan har förlorat. Men tolkningen av det förflutna ligger inte fast. Historien omvandlas ständigt för att passa samtida behov och värderingar. Den moderna asatron blir därmed ett exempel på hur våra föreställningar om det förflutna ständigt påverkar oss.”

2 kommentarer:

AJ sa...

Nu verkar avhandlingen bli svår att få tag på, så jag tänkte lobba in en fråga innan jag lägger ned energi på att få tag på den:

Är kontentan av avhandlingen att elementet blod och etnicitet i asatron är ondskefull rasism, att all asatro har sitt ursprung i geografiska platser utanför det nuvarande Sverige, och att det förhistoriska Sverige således var någon form av mångkulturell historia?

Bara så att man vet menar jag...

Sitra ahra förlag sa...

Nej. Avhandlingen är inte polemisk och argumenterar snarare mot den i media vanliga uppfattningen om asatron/seden som rasistisk. Är man allergisk mot konstruktivism kan man möjligen ha svårt för en del av analysen, men till stor del består avhandlingen av intervjuer och presentationer av grupper och liknande som kan vara intressanta oberoende av hur man ställer sig till författarens infallsvinkel.